>

Teresa MARCYNIUK „T.M. AUDYTOR” Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Organizacji Rachunkowości  w Chełmie  

ul. Mikołaja Kopernika 27/2

22-100 Chełm,

nr w rejestrze firm audytorskich 1823

nr w rejestrze biegłych rewidentów 2392

NIP 5631461486

Regon 110191880

Kancelaria prowadzi działalność od 01.10.1998 roku.  

 

Struktura organizacyjna wynika ze ściśle określonych świadczonych usług:

Biegli rewidenci

Certyfikowani księgowi

Pozostali pracownicy

 

T M. AUDYTOR Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Organizacji Rachunkowości Marcyniuk Teresa z siedzibą w Chełmie działa na rynku od dnia 01.10.1998 roku oferując usługi przewidziane dla firm audytorskich w szerokim zakresie.

 Właściciel Kancelarii Teresa Marcyniuk – biegły rewident, wykształcenie ekonomiczne, posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach głównego księgowego w bankach,                                                  w przedsiębiorstwach produkcyjnych, spółdzielni mieszkaniowej, w kontroli i badaniu sprawozdań w Izbie skarbowej, w urzędzie kontroli skarbowej, zatrudniona była jako dyrektor w firmie audytorskiej Członek komisji rewizyjnej Zarządu Głównego SKwP w latach  94-97

 

Od 23 lat m.in. prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości i podatków, technik badania ( również w szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów). Współpracuje z kilkoma firmami audytorskimi  w Polsce.

Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych o różnym przekroju działalności gospodarczej  również audytów funduszy unijnych, weryfikacji dokumentacji rewizyjnej z badania sprawozdań finansowych, audytów podatkowych, kadrowo-płacowych.

 

Kancelaria TM AUDYTOR świadczy usługi na terenie całego kraju.

 

Wszystkie osoby  biorące udział w badaniu  posiadają doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych  i bieżącą wiedzę w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych i płac i kadr.

 

Stawiamy na jakość świadczonych usług. Dbamy o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad niezależności oraz standardów rewizji finansowej przez osoby przeprowadzające czynności rewizji finansowej  w imieniu TM  AUDYTOR Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Organizacji Rachunkowości.