>

Teresa MARCYNIUK „T.M. AUDYTOR” Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Organizacji Rachunkowości  w Chełmie  22-100 Chełm, ul. Mikołaja Kopernika 27 lok. 2 prowadzi działalność od 01.10.1998 roku.  Posiada numer 1823  podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nadany przez KIBR. NIP 5631461486 Regon 110191880.

Struktura organizacyjna wynika ze ściśle określonych świadczonych usług:

Biegli rewidenci

Certyfikowani księgowi

Pozostali pracownicy

Stawiamy na jakość świadczonych usług. Dbamy o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad niezależności oraz standardów rewizji finansowej przez biegłych rewidentów przeprowadzających czynności rewizji finansowej  w imieniu TM AUDYTOR.