>

Celem TM AUDYTOR jest efektywne poszukiwanie optymalnych, bezpiecznych i legalnych rozwiązań podatkowych i rachunkowych  dla Jednostek.

Prawidłowość ustalenia podatków  to najbardziej złożony i newralgicznych obszar funkcjonowania firmy niosące wysokie ryzyko mające bezpośrednie przełożenie na ich wynik finansowy oraz zarządzanie danymi.

TM AUDYTOR proponuje Jednostce bieżące stałe lub sporadyczne doradztwo  podatkowe jak i kompleksowe usługi obejmujące efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz optymalizację podatkową. 

TM AUDYTOR oferuje w szczególności stałe lub sporadyczne wsparcie w następującym zakresie: 

•podatku dochodowego od osób prawnych, 

•podatku dochodowego od osób fizycznych, 

•podatku od towarów i usług VAT, 

•ubezpieczeń społecznych,

•postępowania w przypadku kontroli skarbowych i podatkowych,

•przeglądów podatkowych wraz oceną lub  ze sporządzeniem opinii, 

•udzielanie  bieżącej informacji na temat zmieniających się przepisów,

•okresowe badania prawidłowości przedmiotu i podstawy opodatkowania,

•audytu podatkowego,

•opracowanie lub ocena dokumentacji cen transferowych

•opiniowania w kontekście podatkowym umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, w tym kontraktów menedżerskich, transakcji handlowych etc.,

•tworzenia planów podatkowych,

•inne zagadnienia podatkowe wg uzgodnionych procedur,

•Ewidencje poszczególnych budżetowych

Doradztwo podatkowe obejmuje wiele aspektów stosowania przepisów podatkowych, i rozwiązań ewidencyjnych .

Zakres doradztwa wynika z zawartej ustnej lub pisemnej umowy na świadczenie tego typu usług.