>

- świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej; 

- świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej (audyty podatkowe, kadrowe, płacowe, księgowe i inne o uzgodnionych procedurach) a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.