>

Księgę  przychodów i rozchodów prowadzimy zgodnie w wymogami Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475, z późn. zm.)

Prowadzimy dokumentację VAT

Ewidencje Wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Rezultaty: niezbędne ewidencje, deklaracje podatkowe