>

Usługi TM AUDYTOR  wykonywane są przez doświadczonych doradców podatkowych, biegłych rewidentów i certyfikowanych księgowych. Podstawą usług jest rzetelna  współpraca z Klientem, dyskutowane są wszelkie wątpliwości, także w zakresie nieobjętym zakresem umownym jeżeli ma to wpływ na jakość wykonanej usługi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, bądź identyfikacji zagrożenia, prezentowane są możliwe do zastosowania rozwiązania eliminujące nieprawidłowości lub minimalizujące ryzyka, poprzez wprowadzenie korekt w księgach i deklaracjach i sprostowanie błędów zgodnie z zasadami rachunkowości.

Przedmiotem działalności TM AUDYTOR jako  firmy audytorskiej jest wykonywanie czynności rewizji finansowej (badanie sprawozdań finansowych, badanie planów przekształcenia i połączenia, usługi atestacyjne i pokrewne standard 4410;4410).

Ponadto przedmiotem działalności są  również następujące usługi:

1) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;

2) doradztwo podatkowe;

3) działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej   i podatków;

4) wykonywanie ekspertyz lub sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych;

5) świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw;

6) świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów;

7) świadczenie usług pokrewnych;

8) świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG